Foliowanie

Oferujemy możliwość foliowania blach powlekanych organicznie.
Foliowanie odbywa się podczas procesów cięcia poprzecznego lub wzdłużnego oraz przewijania.
Stosujemy folie samoprzylepne o grubościach od 40micr. do 80 micr., właściwe dla poszczególnych rodzajów powierzchni blach.